torsdagen den 31:e oktober 2013

Koreas premiärminister på KV idag

Torsdag 31 oktober

Idag talade Koreas premiärminister, Jung Hong-won för världsrådets delegater.

Inför premiärministerns ankomst fick alla i publiken passera metalldetektorer och polis fanns nu i mängder även inne i arenan. 
Koreas regering har givit ett substantiellt ekonomiskt bidragit till generalförsamlingens möte. 
Tyvärr har jag inte lyckats få någon exakt siffra, men uppgifter gör gällande att de står för ungefär lika mycket som världsrådet själv.
Jung Hong-won talar till delegaterna. Foto. Hanna Wallsten
Så kom han äntligen upp på scenen till stående ovationer.
- Det är i år sextio år sedan vapenstilleståndet, då Korea delades. Vi vet att världsrådet betyder mycket för vår strävan att få fred på den koreanska halvön. Be för oss och för fred i hela världen, där många länder är delade. Ni förmedlar ett kärleksbudskap och den kärleken borde vara överallt, sa premiärminister Jung Hong-won. 
Hanna Wallsten

Park Geun-Hye är president i Korea och statsöverhuvud, men hon kunde inte närvara vid generalförsamlingen på grund av andra engagemang.

tisdagen den 29:e oktober 2013

Bombhot mot KV:s möte och provocerade koreaner

Tisdag 29 oktober

Utanför Kyrkornas världsråds pågående för-möten samlades idag hundratals kristna koreaner. Under banderoller med texten "death to WCC" sjöng de lovsånger och bad.

Att samarbeta med kyrkor över hela världen är något som provocerar den presbyterianska kyrkan i Korea. Inte som helhet, men en stor del av den. 
Daniel Park med vänner,
Daniel Park, pastor från norra delen av landet, är här tillsammans med trosfränder från alla delar av Korea för att protestera mot Kyrkornas Världsråd, WCC.
- WCC är för liberalt, man kompromissar för mycket. Vi är inte emot dialog mellan samfund och med andra religioner men den enda sanningen är Bibeln och ingen frälsning utan Jesus, säger han.
Inne i konferensanläggningen pågår förmöten för fullt. På kvinnornas och männens möte, de har idag samlats för att dela erfarenheter från gårdagen och gemensamt arbeta fram ett meddelande till generalförsamlingen som börjar i morgon, onsdag, är ämnet sexualitet och homosexualitet. Ämnen som provocerar även inom aulans väggar. Det surras i bänkraderna när olika talare föredrar om rätten till sin kropp, rätten till sin sexuella läggning och att kyrkor måste stå upp för dessa rättigheter.
- Dessa frågor är något som Kyrkornas Världsråd måste jobba med, men det är en balansgång, säger Anders Göranzon, lektor i teologi vid University of Kwazulu-Natal, Sydafrika, efteråt. 
Död till Kyrkornas Världsråd står det bl a på banderollerna.

Han var moderator på passet och initiativtagare till männens förmöte.
- För många deltagare i generalförsamlingen är sexualitet ett starkt tabubelagt ämne och de vill inte alls ha upp det på agendan. Och även de som kanske personligen inte är emot att ämnet lyfts fram är ändå väldigt måna om att världsrådets officiella agenda håller låg profil i dessa frågor. Det var flera män som vittnade om det på vår samling igår. De ber oss att gå varsamt fram, annars får de inte representera sina kyrkor. Om det kommer fram att de deltar i ett liberalt forum får de inte åka nästa gång, då skickar deras kyrka någon annan, mer konservativ representant.

Medan jag och Anders Göranzon står och pratar ropas det ut ett meddelande i högtalarna. Tydligen har någon bombhotat konferensanläggningen och polis undersöker området med hundar. "Ingen orsak till panik eller utrymning" försäkrar utroparen. Men runt omkring oss börjar människor nervöst att tala med varandra, en del går ut. Någon föreslår att alla ska be tillsammans. 
De flesta tycks ta till sig meddelarens maning till lugn och inom kort börjar nästa föredragshållare. Senare uppgav polisen att hotet kom från nån eller några ur den grupp som samlats utanför för att protestera mot Kyrkornas Världsråd.
Hanna Wallsten

måndagen den 28:e oktober 2013

Smygstart på Kyrkornas världsråds för-möten

Måndag 28 oktober

Women's pre-assembly samlar ungefär 500 deltagare i två dagar före själva generalförsamlingen. Förutom kvinnor samlas även ungdomar, ursprungsbefolkningar och funktionshindrade. För första gången i år har även männen ett eget förmöte. Det är det minsta av förmötena och samlar ett trettiotal deltagare.

 Det är en gigantisk anläggning, där Kyrkornas världsråds tionde generalförsamling ska starta på onsdag. Så stor att de fem för-möten och centralkommittens möten framstår som små samlingar. Det är de inte. Förmötet för kvinnor är det klart största och har ungefär 500 deltagare. 

Här problematiseras generalförsamlingens temaord, fred och rättvisa. Ur ett kvinnligt perspektiv är dessa ord inte alls enkla.
Jag möter Marcy Amba Oduyoye, pensionerad lärare från Ghana. Hon arbetar för Women in religion and culture institute.
–Detta med fred är knepigt. Fred i familjen betyder att kvinnan är tyst och barnen är lydiga, då är det fred. Och toleransen för orättvisa är mycket hög.
Hon har varit med länge i den världsvida inre kyrkkretsen, som jag snabbt kommer att kalla det, alla de deltagare som kommer till Busan från jordens alla hörn och hälsar glatt på varandra, förhör sig om familjen, barnen, kollegorna. 
Henna Hahn, pastor i Koreas metodistkyrka,  står utanför aulan och äter satsumas i pausen. Hon är på ett stort internationellt möte för första gången och hoppas att alla kristna som samlas i Busan ska ge inspiration åt hela det koreanska folket.
- Jag önskar att en starkare tro på Jesus kan ge oss kraft att arbeta för en återförening med Nordkorea. Och för ett öppnare samhälle i stort. Jag tänker särskilt på homosexuellas rättigheter.
Jag kan inte hjälpa att jag blir lite förvånad över de orden från en liten, grånad pastor från Korea. Men det är inte första gången jag blir förvånad och får mina fördomar utmanade på den här resan. Och med all säkerhet inte den sista. Nu ska jag ge mig ut bland restaurangerna och försöka undvika att beställa ål.
Hanna Wallsten, KT;s reporter i Busan.

Fakta: Women's pre-assembly samlar ungefär 500 deltagare i två dagar före själva generalförsamlingen. Förutom kvinnor samlas även ungdomar, ursprungsbefolkningar och funktionshindrade. För första gången i år har även männen ett eget förmöte. Det är det minsta av förmötena och samlar ett trettiotal deltagare.

tisdagen den 9:e juli 2013

Svenska kyrkan efterfrågad aktör i Almedalen

Almedalsveckan i Visby slog rekord i år igen. Drygt 2 200 seminarier på en vecka – bara att välja och vraka och ta för sig av möjligheterna till kompetensutveckling och stimulerande samtal. Svenska Kyrkan har varit aktiv med en rad egna seminarier och med deltagande från kyrkligt håll hos många andra arrangörer. 

2005 arrangerade Lennart Koskinen och jag en utfrågning av de politiska partier som ställde upp i kyrkovalet. Det var första gången Svenska Kyrkan aktivt deltog. När vi anmälde vårt arrangemang fick vi frågan:”Vad har Svenska Kyrkan i Almedalen att göra?”. Som väl är har det ändrat sig.


Nu är Svenska Kyrkan en efterfrågad aktör, inte bara under själva Almedalsveckan utan generellt om man lyssnar på de partiföreträdare som deltog i Nikodemussamtalen i domkyrkan. Trots att  inte alla är medlemmar så framhåller de på olika sätt vikten av kyrkans röst i samhället. Det är främst inom några områden det särskilt tydligt lyfts fram:
  • Kyrkan ska vara en tydlig röst och försvara det mångkulturella samhället.
  • Kyrkan ska vara brobyggare och främja dialog med andra religioner och aktivt bidra till större förståelse för andra kulturer
  • Kyrkan har en viktig roll i diskussionen om vilket samhälle vi vill ha med minskad segregation
  • Kyrkan ska hjälpa till att föra in värdegrundsaspekter i det politiska samtalet


En naturlig fråga blir då: Hur tar Svenska Kyrkan vara på det här förtroendet och önskemålet om tydlig närvaro? I vilket forum formuleras en strategi för att finnas i de här sammanhangen – utan att det blir en långbänk av utredningar och remisser?  Det här är inget som kan formuleras på kyrkokansliet i Uppsala utan det måste ut på församlingsnivå. Det är där vi måste bli oerhört mycket bättre på att gå ut och möta människor och samtala om aktuella och angelägna frågor. På hur många ställen i landet finns kyrkan med i debatten kring frågor som berör många på lokal nivå?


Nästa år är det val till kommuner, landsting och riksdag. Man kan räkna med ett hårt debattklimat, där det finns all anledning att frukta de främlingsfientliga inslagen. Jag hoppas att kyrkans röst kommer att höras i det bruset! 

Inte bara under åtta dagar under nästa års Almedalsvecka!

måndagen den 8:e juli 2013

Folkpartiet sist ut i Nikodemussamtalen

När domprost Mats Hermansson hälsade välkommen till Almedalsveckans sista Nikodemussamtal reflekterade han över kopplingen kyrka/politik och konstaterade: Att skilja kyrka och politik är som att skilja Gud från sin egen skapelse.

Fredagen var Folkpartiets dag i Almedalen och deras företrädare vid Nikodemussamtalet  var Maria Arnholm, jämställdhetsmininister och biträdande utbildningsminister. Eftersom Maria Arnholm mycket tydligt i alla sammanhang franhåller att hon är feminist kom en stor del av samtalet att kretsa kring detta. Hon blev feminist redan under åren på gymnasiet. Hon ville då tillsammans med en kamrat få sätta upp en pjäs av Carin Mannheimer som specialarbete. Det fick de inte, men Carin Mannheimer gav dem ändå några texter och en hel del tips.

Maria Arnholm säger att med åren har hennes feminism blivit starkare men mindre sträng. På frågan från Mikael Damberg hur det var att som uttalad feminist, mitt i mandatperioden, efterträda Nyamko Sabuni svarade Maria Arnholm:
− Det är mycket ärofullt att ha fått efterträda Nyamko och flytta fram positionerna för kvinnor när det gäller jämställdhet.

En annan fråga som togs upp var den om våld i nära relationer, där Maria Arnholm konstaterade att man aldrig kan förhindra det våldet, bara förebygga det. Därför är det viktigt att det ingår grundläggande kunskap om alla människors lika värde och rättigheter i all utbildning. Alla måste kunna bemöta och hantera utsatthet. Maria Arnholm konstaterar att skamstämpeln, som funnits när kvinnor anmält våld i nära relationer, nu flagnar. Kvinnor vågar anmäla och vågar lita på att de får hjälp i högre utsträckning. Kvinnofrid tar emot 80 samtal per dag nu och utsatta kvinnor kan få hjälp på många olika språk. Dessutom är det många kvinnor som vågar berätta och det hjälper andra att våga kliva fram.

Till sist fick Maria Arnholm frågan om vad hon skulle skriva på en lapp att lägga i skeppssättningen.
− Tack för en fantastisk vecka. Tack för alla människor jag fått möta. Tack för all värme jag fått ta emot. Bevara allt detta inom mig och få det att leda till fortsatt handling.

Vackrare än så kan inte årets Nikodemsussamtal avslutas.

Fredag i domkyrkan med Mikael Damberg

Socialdemokraterna är det parti som avslutar årets Almedalsvecka, vilket i sin tur innebär att de inleder veckan nästa år. Överenskommelsen mellan riksdagspartierna är den, att man flyttar fram sitt deltagande en dag varje år för att skapa största möjliga rättvisa partierna emellan. Alla dagar anses inte vara lika attraktiva. Så den som vill veta när ett visst parti intar Almedalens scen, eller domkyrkans kor, nästa år, kan titta i årets program och flytta en dag framåt.

I domkyrkan var det fredagseftermiddagen som var vikt för socialdemokraterna. De representerades av Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen och därtill den som tar hand om partiledardebatterna eftersom Stefan Löfvén inte är riksdagsledamot. Samtalet med Mikael Damberg kretsade i hög grad kring utbildningsfrågor, det som är hans specifika politikområde. Han konstaterade att man i omvärlden satsar på en god grundutbildning, man kan säga att vägen till ett lyckosamt liv börjar i skolan. Har man klarat sig bra i skolan, ger det en självkänsla som är dörröppnare till inträdet på arbetsmarknaden. Den som går ut skolan med ofullständiga betyg hamnar ofta i arbetslöshet. Det är därför viktigt att vi i Sverige satsar på utbildningens kvalitet landet över.

Mikael Damberg
skulle gärna se en bred politisk överenskommelse istället för konfrontation. Det är just ett brett politiskt samförstånd som varit grunden för framgångarna utomlands. I detta ska också inkluderas ett fastställande av barns rätt till likvärdig utbildning. Medvetna föräldrar planerar var deras barns ska gå iskolan och kan till och med vara beredda att flytta för att ge sina barn bästa möjliga start. Mikael Damberg konstaterar också att man måste fördela pengar till skolorna utifrån barns olika behov, inte med en och samma skolpeng rakt över.  Det är viktigt att de skolor som finns i de mest utstatta områdena i Sverige kan erbjuda lärare i toppklass för barnens bästa.

Detta kräver sannolikt att staten återtar ett större övergripande ansvar. ”Det fanns en naivitet vad skolreformen skulle leda till. Nu måste vi få ihop skolsystemet igen” sade Damberg. På frågan om Svenska Kyrkans roll i samhället så skilde Mikael Damberg sig inte från flera andra.:
− Kyrkan har en viktig roll i samhällsdebattten. Den ser till att värdegrundsfrågor kommer in i det politiska samtalet. Förstår man inte varandras olikheter så leder det till ökad segregation.Kyrkan skulle kunna vara ledande i debatten om vilket samhälle vi vill ha, sade Damberg.

Frågan från Jonas Sjöstedt (torsdagens samtal) om vad Palme betytt för Mikael Damberg besvarade han så här: Olof Palme är en av hans stora idoler. När han kom med i SSU var Palme den store ledaren, han trodde på Sverige och han brann för det han sade. Palme hade en nerv i sina tal utan att han behövde höja rösten.  Beviset för Palmes stora tilltro till Sveriges förmåga att spela en ledande roll i världen, fick Mikael Damberg när Nelson Mandela kom till Sverige som ett av de först länder han besökte. Mikael Damberg var med i Globen då.

Till sist blev Mikael Damberg ombedd att formulera en fråga till Maria Arnholm, som kom till domkyrkan senare på kvällen. Hans fråga löd:
- Hur känns det att vara så tydlig feminist och komma in i regeringen i halvtid och efterträda en icke-.feminist?

fredagen den 5:e juli 2013

Torsdagssamtal med både Centern och VänsternEftersom domkyrkan koncentrerar Nikodemussamtalen till söndag – fredag under Almedalsveckan, innebär det attt man får dubblera samtalen de båda sista dagarna och bjuda in till också ett eftermiddagssamtal. I går var det Centern och Vänsterpartiet som tog plats i samtalsstolen i koret. Först ut var Anders W Jonsson (c).


Samtal med Anders W Jonsson.
De dubbla samtalen är på intet sätt optimalt. De förlorar en hel del av sin karaktär av att vara ett för dagen avrundande inslag. Det är inte heller alls lika många som kommer till kyrkan kl 17 på eftermiddagen som kl 22 på kvällen. Kl 17 pågår ännu en massa seminarier runt om på sta'n.

Centerns förste vice ordförande Anders W Jonsson var den som var föremål för eftermiddagssamtalet. Ett samtal som i hög grad kretsade kring hans arbete som barnläkare och hans stora engagemang för barn. Han är angelägen om att hålla kontakten till barnsjukvården, dels för att i sitt politiska arbete kunna referera till dagens verklighet men också för att enkelt kunna återuppta barnläkaryrket, när den politiska karriären är över.

"Anders W Jonsson framhåller att Sverige är ett av de bästa land man kan tänka sig för barn att växa upp i. Men han oroas över hur den pskykiska ohälsan ökar och anser att det behövs mera forskning kring orsakerna".

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys för alla beslut diskuterades också. Han anser att det inte är en enkel fråga att fastställa hur barnkonventionen ska inlemmas i svensk lagstiftning. Han högaktar Svenska Kyrkans beslut att barnkonsekvensanalyser ska beaktas i alla beslut. Riksdagen använder sig av Barnombudsmannen för vägledning på den punkten.

Centern vill ju vara landsbygdspartiet nummer ett, en fråga som även i framtiden kommer att vara prioriterad. För att landsbygden ska leva och människor ska kunna bo kvar, behövs det inte minst goda villkor för småföretagande.

Anders W Jonsson visade tydligt att hans hjärta ömmar för Nelson Mandela. Det är ett oförglömligt minne för honom när han under en resa i Kenya fick veta att ANC-ledaren släppts fri. Därför var det självklart vad Anders W Jonsson skulle skriva  på en bönelapp och lägga i skeppssättningen:
Nelson Mandela.

 Klockan 22. 00 med Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt var den som höll partiets tal i Almedalen och också den som representerade partiet vid kvällens Nikodemussamtal. Jonas uppskattar det samtalet och att han därigenom får runda av en lång och jobbig dag i vår vackra katedral.


Samtalet med Jonas Sjöstedt var utan tvekan det mest intellektulla samtalet under veckan, där respekten för människors lika värde löpte som en röd tråd genom hela samtalet. Hans värdegrundskälla är Marx, som han också citerade. Han poängterade att det är människan som bygger det goda samhället och att det utgår från en jämställdhetssyn.

Jonas Sjöstedt  betonade hur viktigt det är att vi hjälper de som inte klarar av sitt liv på egen hand, varifrån i världen de än kommer. Han framhöll hur det är ett tragiskt misslyckande för hela Europa hur romerna behandlas. Han välkomnar de utökade rättigheterna för papperslösa.
"Jonas Sjöstedt påpekade också hur viktigt det är att kulturarvet inte partipolitiseras "
 Jonas Sjöstedt påpeade också hur viktigt det är att kulturarvet inte partipolitiseras. Det tillhör oss alla och får under inga omständigheter bli en symbol för idéer som han är främmande för. Det inställningen inkluderar inte minst den svenska flaggan.

Naturligtvis fick Jonas Sjöstedt också frågor om det som varit hans huvudbudskap under dagen: stopp för vinster i välfärden och stopp för utförsäljning. Han anser det orimligt att man ska kunna sälja ut offentlig egendom till en bråkdel av värdet. Han lyfte fram Frankrike som ett gott exempel på hur man skyddar det offentliga ägandet på samma sätt som det privata. Något för Sverige att ta efter, enligt Sjöstedt.

Han är inte emot alternativa utförare av välfärdstjänster men det får inte vara vinstdrivande bolag. Han lyfte fram såväl Stadsmissionen som Röda Korset som lämpliga utförare. Bolag utan vinstsyften är också helt acceptabla. Vänsterpartiet bejakar valmöjligheter inom välfärden, men frågan måste hanteras varsamt. ”Det är skillnad på att sälja mobiltelefoner och hospistjänster”, påpekade han.

Till  sist blev Jonas Sjöstedt ombedd att formulera en fråga till Mikael Damberg, S,  inför fredagens samtal. Den lyder: Vad har Olof Palme betytt för Mikael Damberg? Svaret får vi idag kl 17.30!

torsdagen den 4:e juli 2013

Onsdag med Moderaterna i samtalsstolen


 I går kväll välkomnade vi Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, till Nikodemussamtalet i domkyrkan. Det var Moderaternas dag i Almedalen.

Det var en öppenhjärtig minister som tog plats i samtalsstolen. Jag fäste mig särskilt vid hans berättelse om sin resa ut och in ur Svenska Kyrkan. Ulf berättade att han dagen efter han fyllt 18 år, begärde sitt utträde. Han fick omedelbart som bekräftelse ett stiligt brev med en förvisso förbryllande text, men ändå en snabb hantering av ärendet. När Ulf senare i livet kände att det var rimligt att återinträda som medlem så var det inte lika enkelt. 
"När Ulf senare i livet kände att det var rimligt att återinträda som medlem så var det inte lika enkelt. "

Han ringde församlingsexpeditionen, inget hände. Till sist stegade han in på pastorsexpeditionen och krävde att få bli medlem och då ordnade det sig. 

För mig låter det skrämmande: vi tackar med brev när någon lämnar, men vill man komma med så krävs det en okuvlig vilja att bli medlem. Så får det verkligen inte vara! Det kanske finns anledning att kolla hur processerna kring in- resp utträden ser ut! Får de som blir medlemmar ett välkomstbrev eller bemöts de med största möjliga tystnad?

Ulf Kristersson visade hela samtalet igenom ett stort intresse för religiösa frågor och visade samtidigt en stor tilltro till vilken roll Svenska Kyrkan kan spela i samhället. Han ser kyrkan som en ovärderlig tillgång för hjälp till människor i social nöd, eftersom kyrkan inte har en myndighetsstämpel. Samtidigt konstaterade han att vi i Sverige är väldigt ovana vid att klä värderingar i kyrkliga termer, något som hans kollegor ute i Europa hanterar helt annorlunda.

Ulf Kristersson fick också frågan om det budskap som Avpixlat och Dagen spred vid ett tillfälle. De påstod att  han tyckte att Svenska Kyrkan skulle vara en plats där alla religioner skulle få finnas. Ett påstående som upprörde både honom och hans stab. Det han i själva verket hade sagt var att han ansåg att Svenska Kyrkan var en lämplig aktör för att föra en dialog med andra religioner och därmed bidra till att vi bättre ska förstå andra religioners värderingar. Något som han ser som ytterst angeläget i det mångkulturella samhälle vi lever i och som vi ska vara stolta över.

Naturligtvis fick Ulf Kristsersson också frågor om svårigheten med arbetet som social-försäkringsminister. Dock tyckte han inte att han har det svårare än någon annan. Han ser det som en styrka att så många har synpunkter. Han uppskattar även att få mothugg. Ofta ombeds han kommetera enskilda ärenden, vilket han inte kan göra. Däremot dementerade han uppgiften om att han skulle vara lat. ”Jag har säkert 100 karaktärsbrister, men lat är jag inte” var hans kommentar till det.

Slutligen fick Ulf Kristersson en fråga om vad båten som symbol för vår gemensamma färd genom livet betyder för honom. Tillit svarade han. Vi litar på folk, en skör men ack så viktig tillgång. Andra europeiska kollegor saknar det och visar en tydlig misstro. Tilliten är något som vi ska värna även när vi tycker olika!